بسته بندی

گروه مهندسی جهان صادرات ماشین با اتکا به تجربه سه ده در زمینه بسته بندی، دانش فنی لازم جهت رفع نیازهای واحدهای تولید را دارا می باشد.