مخازن دوجداره استیل

مخازن دو جداره استیل برای نگهداری محصولات صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این صنایع محصولاتی وجود دارند که دمای نگهداری آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده لذا از مخازن دوجداره‌ای استفاده می‌شود که فارغ از دمای‌محیط ، دمای‌محصول را در یک سطح استاندارد نگهداری کنند.