اسپلایسراتوماتیک

درصنایع سلولزی، چاپ و بسته‌بندی برای حفظ پیوستگی تولید و نیز اتوماسیون کامل، نیاز است رول جدید به صورت تمام اتوماتیک به رول قبل متصل و وارد خط اصلی تولید شود. لذا از اسپلایسر برای دوخت تمام اتوماتیک انواع رول سلولزی و نایلون استفاده می‌گردد.

مخازن دوجداره استیل

مخازن دو جداره استیل برای نگهداری محصولات صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این صنایع محصولاتی وجود دارند که دمای نگهداری آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده لذا از مخازن دوجداره‌ای استفاده می‌شود که فارغ از دمای‌محیط ، دمای‌محصول را در یک سطح استاندارد نگهداری کنند.