اسپلایسراتوماتیک

درصنایع سلولزی، چاپ و بسته‌بندی برای حفظ پیوستگی تولید و نیز اتوماسیون کامل، نیاز است رول جدید به صورت تمام اتوماتیک به رول قبل متصل و وارد خط اصلی تولید شود. لذا از اسپلایسر برای دوخت تمام اتوماتیک انواع رول سلولزی و نایلون استفاده می‌گردد.