کوپلینگ با محدود کننده گشتاور (کوپلینگ ترک متری)

قطعا یکی‌از عوامل افزایش بهره‌وری تولید ماشین‌آلات، افزایش استحکام قطعات و نیز استفاده از تجهیزات محافظتی است. افزایش گشتاور بین قطعات به دلایل مختلف اجتناب‌ناپذیر بوده به طوری‌که در ماشین‌آلات فاقد تجهیزات حفاظتی منجربه صدمات سنگین به قطعات و نهایتا تولید می‌گردد.