کوپلینگ با محدود کننده گشتاور (کوپلینگ ترک متری)

قطعا یکی‌از عوامل افزایش بهره‌وری تولید ماشین‌آلات، افزایش استحکام قطعات و نیز استفاده از تجهیزات محافظتی است. افزایش گشتاور بین قطعات به دلایل مختلف اجتناب‌ناپذیر بوده به طوری‌که در ماشین‌آلات فاقد تجهیزات حفاظتی منجربه صدمات سنگین به قطعات و نهایتا تولید می‌گردد.

اتصالات دوار انتقال سیال (روتاری جوینت)

برای انتقال سیال از/به قطعات در حال چرخش از روتاری جوینت‌ها استفاده می‌شود. روتاری جوینت‌های ساخته شده در ماشین‌سازی  JSM برای سه نوع سیال آب، روغن و باد طراحی شده‌اند که طبیعتا مکانیزم عملکرد متفاوتی دارند(برای استفاده سیالات خورنده وشیمیایی با مشاورینJSM تماس بگیرید).